سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

 

 پیامبر اکرم(ص) - دیوانگان حسین

پیامبر اسلام

سه شنبه 88 اردیبهشت 8 ساعت 4:40 عصر
<

·     ای ختم پیامبران مرسل

·     حلوای پسین و ملح اول

·     ای خاک تو توتیای بینش

·     روشن به تو چشم آفرینش

·     سر خیل تویی و جمله خیل اند

·     مقصد تویی،ما بقی طفیل اند

·     سلطان    سریر        کأناتی

·     سر چشمه  جمله    حیاتی

·     در جای دیگر خطاب به پیامبر(ص)گوید؛

·     خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد

·     زمین بوس قدر تو جبریل کرد

·     بلند آسمان پیش قدرت خجل

·     تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل

·     تو، اصل  وجود  آمدی  از  نخست

·     و لذا به رسول گرامی (ص)عرض می کنیم:

·     ای کأنات را به وجود تو افتخار

·     ای بیش از آفرینش و کم از آفریدگار

·     یزدان که سرای شش جهت ساخت

·     جز بهر نشست  تو  نپرداخت!

·     عارف شبستری نیز می فرماید:

·     در این ره انبیاء چون ساربان اند

·     دلیل و رهنمای کاروان اند

·     از ایشان سید ما گشت سالار

·     هم او اول هم او آخر در این کار

·     احد در میم احمد گشت ظاهر

·     در این دور آمد اول عین آخر

·     بر او ختم آمده پایان این راه

·     بدو منزل شده ادعوا الی الله.

·     در اندیشه ی اسلامی،انسان کامل موضوع آفرینش و فلسفه خلقت است و مصداق اتم . اکمل انسان کامل،وجود مقدس سید رسل،خاتم انبیاء (ص)است که آن چه خوبان همه داشته و دارند و خواهند داشت،او به تنهایی داشت.

 

 

 

 


نوشته شده توسط : پویا آقاپور

[ نظر]