سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

 

 امام حسین 2 - دیوانگان حسین

امام حسین 2

پنج شنبه 88 مهر 9 ساعت 5:32 عصر
<

سلسله عشق چیست؟؟؟

روی نیازم کجاست روی حسین است و بس

قبله ی قلبم کجاست کوی حسین است و بس

سلسله عشق را سلسله جنبان خداست

سلسله عشق چیست موی حسین است و بس

بوی بهشت خدا از حرمش می وزد

بوی بهشت خدا بوی حسین است و بس

رحمت و لطف و کرم عشق و صفا در جهان

بخشش و جود و سخا خوی حسین است و بس

روز جزا در امان هر که رود ای عزیز

از برکات دم و هوی حسین است و بس

کوثر و حوض بهشت جنت و نهر حیات

اندکی از قطره ی جوی حسین است و بس

 


نوشته شده توسط : پویا آقاپور

[ نظر]